Darbo užmokestis

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis

2023 m. II ketvirtis

Administracija

8

1938

1860

Gydytojai

3

3260

3287

Slaugytojai

21

1661

1587

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

4

1471

1303

Kitas personalas

25

1157

1068

Iš viso

61

1537

1454