Darbo užmokestis

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2021 m.

metinis

2022 m.

I ketvirtis

2022 m.

II ketvirtis

 

Administracija

8

1599

1653

 1763

Gydytojai

3

2699

2865

2879 

Slaugytojai

20

1473

1554

1453 

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

4

1239

1189

1165 

Kitas personalas

25

970

938

978 

Iš viso

60

1312

1332

1326