Darbo užmokestis

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis

2023 m. II ketvirtis

2023 m.  III ketvirtis

2023 m.  IV ketvirtis

Administracija

8

1938

1860

1857

2267

Gydytojai

4

3260

3287

3494

3615

Slaugytojai

17

1661

1587

1798

1837

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

5

1471

1303

1490

1606

Kitas personalas

29

1157

1068

1237

1395

Iš viso

63

1537

1454

1601

1740