Darbo užmokestis

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2021 m.

metinis

2022 m.

I ketvirtis

 

Administracija

8

1599

1653

 

Gydytojai

3

2699

2865

 

Slaugytojai

20

1473

1554

 

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

4

1239

1189

 

Kitas personalas

25

970

938

 

Iš viso

60

1312

1332