Darbo užmokestis

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2022 m.

I ketvirtis

 

2022 m.

II ketvirtis

2022 m.

III ketvirtis

 

2022 m.

IV ketvirtis

Administracija

8

1653

1763

 1660

1957

Gydytojai

3

2865

2879

3160 

3095

Slaugytojai

21

1554

1453

1448 

1693

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

4

1189

1165

1238 

1428

Kitas personalas

25

938

978

925 

1092

Iš viso

61

132

1326

1304 

1515