Darbo užmokestis

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2024 m. I ketvirtis

Administracija

8

2337

Gydytojai

3

3571

Slaugytojai

17

1905

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

5

1594

Kitas personalas

33

1438

Iš viso

66

1784