Paslaugos

VšĮ Šv. Klaros ligoninėje teikiamos valstybės finansuojamos paslaugos

VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros stacionarines paslaugas. Ligoninė teikia nemokamas paslaugas iki 120 dienų per metus asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (dirbantiems, pensininkams, neįgaliesiems).

Ligoninė finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo". 

VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos   ligoninėje teikiamos ir  paliatyvosios pagalbos paslaugos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d.  įsakymu Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Atvykdami pacientai privalo turėti šeimos gydytojo, stacionaro gydytojo, iš kitų ligoninių ar konsultacinės poliklinikos gydytojo specialisto siuntimą (forma Nr. 027a), asmens tapatybės dokumentą, pensininko ar invalidumo pažymėjimą. Pacientai stacionarizuojami darbo dienomis nuo 8:00 iki 12:00 val.

Pacientams paslaugas, individualiai pagal kiekvieno paciento poreikį, teikia sveikatos priežiūros specialistai-gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai,ergoterapeutai ir kt. specialistai.

VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė pacientams viršijus normatyvinę slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų trukmę, apmokamą iš PSDF biudžeto lėšų (120 dienų per metus) teikia mokamas paslaugas pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus įkainius.

Suaugusiųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios įstaigos

Pacientų teisės ir pareigos

Pacientų pasitenkinimo lygis:

Pacientų bendro pasitenkinimo VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės  teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis – 0,94.