Mūsų rėmėjai

Kuriant ligoninę labai daug pagelbėjo vienuolės pranciškonės iš JAV, Pitsburgo vienuolyno, ypač Seselė Dolorita M. Butkus.
Siekiant įdiegti naujas technologijas bei renovuoti pastatus, ruošiami įvairūs projektai ir ieškoma rėmėjų.
Padedant rėmėjams pastatytas ir įrengtas modernus liftas, renovuota šildymo sistema, atnaujinti laiptai, įrengta mokymo klasė, pakeisti pastato langai ir durys, suremontuotos vonios patalpos, tualetai, ligoninės kiemelyje įrengta poilsio zona ligoniams, nupirktos skalbimo ir džiovinimo mašinos, patalynė, drabužiai, indai ir kitos ligoniams reikalingos priemonės. Renovuota ligoninės koplyčia, įrengtos patogios palatos sunkiems ligoniams, sudarytos puikios sąlygos artimiesiems.
Didelę paramą teikia tautiečiai iš JAV (Lietuvos Vyčiai, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, vienuolės pranciškonės iš Pitsburgo vienuolyno, privatūs geradariai), HUP fondas iš Olandijos, Renovabis iš Vokietijos, Rotary klubas iš Danijos ir Utenos.
Įgyvendinant įvairias programas ir projektus, didelę paramą pastoviai skiria Utenos rajono savivaldybė.
Nuoširdžiai visiems dėkojame. Visi rėmėjai yra įamžinti atminimo lentose.

Dėkojame už suteiktą paramą kovojant su COVID - 19:

-          VŠĮ Laisvės TV – už medvilnines ir vienkartines kaukes, respiratorius;

-          UAB Utenos prekyba – už medicinines kaukes,

-          Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriui Jurgiui Dumbravai – už apsauginius skydelius,

-          UAB Ecodumas – už dezinfekcinį skystį.